TẾT VỀ VIẾNG BẠN

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

More...

TẾT VỀ NHỚ BẠN

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Tết về nhớ bạn - ACE mình thăm gia đình các liệt sĩ - bạn của chúng ta xin cảm ơn ban đại diện với nghĩa cử đẹp thay mặt cho tất cả chúng ta

More...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Chúc mừng năm mới - và mời tới xem trang mới cảu các bác K5 SG ở liên kết này

More...

Hoa Tóc Tiên

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

More...

VẪN CÒN NIỀM TIN ?!

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Vẫn còn niềm tin - bài hay và bình cũng hay ~ mời xem ở liên kết này

More...

ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG ... (K5)

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Bài này viết rất ngắn - nhưng còn sâu và hay hơn cả trăm trang báo ! (không bốc lên chút nào); mới AE xem nguyên văn theo đường dẫn này.

More...

DẬY SỚM - THỂ DỤC SÁNG (K6)

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Bài viết đầy kỷ niệm rất hay - Đã là dân trường Trỗi - khi đọc bài này chắc chắn ai cũng nhớ tới tuổi thơ đặc biệt của chúng mình - mời xem theo đường dẫn này

More...

NHƯ CHƯA HỀ CHIA LY (toàn tập)

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Đạt bạn tôi làm ở Cty Up Gain 100% vốn nước ngoài.

More...

CHÚC MỪNG TƯỚNG QUỐC (K4)

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Xin chúc mừng tướng Phục Quốc.

More...

GIAO LƯU BT & BB

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Giao lưu Bạn Trỗi và Bạn Bé đã được đưa lên rồi - ta giao lưu đã lâu và có truyền thống gắn bó nay lên mạng nữa thật vui - mời mọi người lưu địa chỉ này.

More...