Hai anh K7

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

More...

Móc túi đâm người táo tợn vẫn được... thả về "theo dõi" !

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

TPHCM:

Móc túi đâm người táo tợn vẫn được... thả về "theo dõi" (Dân trí)

More...

Biệt điện Tam Kỳ

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Mời K7 tới thăm "Biệt điện" Tam Kỳ của Chiến chốp

More...

Quãng Ngãi - Miền Trung 7/2010

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

 
 

More...

BT K7 (B1&B3) gặp gỡ tại SG dịp 30/4/2010

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Dịp cuối tháng 4/2010 có cuộc gặp mặt của BT K7 cả 3 miền (B1 + B3) tại TP Hồ Chí Minh gồm nhóm B1 có Thế Dân và Hà cối còn nhóm B3 đa số có V.Anh Khánh chuột Long lủng Long Jun Học bựa . Đ.Châu Đ.Nghĩa Hoài Nam; tổng số có 10 thằng K7 sau thêm anh Cần gù K5.  
BT hội ngộ là vui và là nhiều thằng nhìn mãi vẫn không nhận ra nhau ! (dù đã có trang web đăng hình khá nhiều anh em K7 trên blog Úttroi) đúng là cứ phải gặp trực diện và ghi hình lại mới có thể định dạng sau 40 năm xa cách. Dưới đây là ảnh chung và một số ảnh cập nhật của từng anh đây:

More...

BÁO TIN VUI - XIN CHÚC MỪNG

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Bác Chiến chóp gửi thiệp báo tin vui - xin chúc mừng sắp lên chức ông ngoại

More...

Bàn về rượu lý thú

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Bài này viết hay và tán cũng hay - mời xem

More...

Còn đi là còn khỏe

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

More...

Chúc mừng Thầy Cô

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

More...