Lễ 40 năm & Núi nào? Sông gì nhỉ?

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Vừa tải một số ảnh tư liệu vào weblog bangoc199.
Thấy lại lễ kỷ niệm 40 năm của Trường - rất trang trọng cũng như lễ kỷ niệm 40 năm của Trường HSMN vừa Tổ chức ở ĐN đăng vài ảnh để Bạn Trỗi cùng xem.


Còn đây là núi nào? - là sông gì nhỉ?
      

More...

Thân Tăng Bạn Trỗi ít đồ xài chơi

By bantroikhoa7sg

Cái gì đây kỳ này ?????


More...

Liên Hoan ở ThanhĐa SG

By bantroikhoa7sg

Từ trái qua :
Phùng Thế Quảng Nguyễn Thái Phúc Mai Bình

Đầu bàn là Dương Hồng Thanh và Nguyễn Hòa Bình

More...

BẠN TRỖI CÁC KHOÁ GẶP NHAU TRÊN TRÒI CAO

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Cứ 2 đàn bà gặp nhau là thành cái... chợ còn 2 lính Trỗi? Sẽ thành... anh em ruột!

More...

Đám cưới con Phan Nam

By bantroikhoa7sg


Tại sao không comments đc ????

More...

Nhớ Nhà quê hay Quê nhà

By bantroikhoa7sg

Trương Đình Thắng ở trời Tây & trời Ta

More...

Gửi "Kim Chi"

By bantroikhoa7sg

Mở hộp thư bantroikhoa7 kiểm tra nhận được thư Kim Chi với dòng mã như dưới đây:

More...

Chuyển tiếp bài từ trang bantroikhoa7sg

By bantroikhoa7sg

Hướng dẫn thêm cách vào để Quản lý trang BTK7 & BTK7SG:

More...

Thông báo 06.7(1)

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Là Bạn Trỗi Khóa 7 - khi gửi thư theo địa chỉ Email của Weblog này - Bạn sẽ được nhận email gửi tặng thông số để sở hữu riêng một trang weblog đã được soạn sơ bộ trong đó có phần username đã đặt sẵn đường để vào trang này và từ đó bạn trực tiếp viết bài post ảnh tải ảnh...vào chính trang chung này của chúng ta.

More...

Nhớ Nhà ?

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Anh bạn này K7 nhà vườn ở ĐN rộng lắm - nhưng không ở mà kéo vợ con vô SG cũng lâu rồi.

More...