CHÚC MỪNG TƯỚNG QUỐC (K4)

Xin chúc mừng tướng Phục Quốc.

Nhớ ngày nào anh cùng Bs Sơn lận đận làm NCS cùng ngụ lâu dài tại KTT Nam Đồng - vất vả không tả siết mà hai anh em vẫn kiên cường vượt khó...

Nay lên được tướng - giám đốc bệnh viện hàng đầu của đất nước.

Cùng bạn Trỗi cả nước - Xin nhiệt liệt chúc mừng anh và bệnh viện anh.