40 NĂM QUÂN NGŨ

Các anh K3 đã kỷ niệm 40 năm quân ngũ rất hoành tráng mời xem ở liên kết này (hình rất đẹp mà nhạc thì quá hoành tráng) xin khâm phục các ông anh.