THÔNG BÁO KHẨN

V/V KẾ HOẠCH 15/10/2008

Anh Ấn trưởng ban LL thông báo trao đổi vừa nhận được tin với nội dung:
- Chị Quyên ra giỗ 15/10 ?
- Bạn Trỗi các khóa các miền vào ?
- Việc tổ chức đi lại ăn ở liên hệ ?

Và trao đổi về dự kiến:
- T.báo cho chính AE BTMT
- Chuẩn bị ăn ở phối hợp xe cộ liên lạc họp ?

ĐỀ NGHỊ
- AE các miền thông báo giùm kế hoạch về thăm Đn dịp 15/10 này cho BTMT.
- Xin nêu rõ 2 thông tin chính:
 . Tên khóa thời gian vào-ra địa điểm ăn-ở.
 . Dự định gặp BTMT khi nào giúp gì
- Lấy weblogs Uttroi làm địa điểm thông báo thông tin chính ("giàu-khó con út mà").

Hôm nay đã là chiều mùng 3/10 - mong thông báo sớm để AE.BTMT kịp chuẩn bị.