Khâm phục & học tập

Lời bài hát YOU AND ME:

You and me - From one world - We are family - Travel dream - A thousand miles - Meeting in Beijing - Come together - Put your hand in mine _ You and me - From one world - We are family ...

Tạm dịch nghĩa Việt:
Bạn và tôi - Từ một thế giới - Chúng ta là gia đình - Hành trình giấc mơ - Cả nghìn dặm - Gặp ở Bắc Kinh - Đến cùng nhau - Đặt bàn tay bạn trong tay tôi _ Bạn và tôi - Từ một thế giới - Chúng ta là gia đình ...

Khâm phục:
Bài này do Liu Huan và Sarah Brightman hát tại buổi khai mạc Olimpia 2008. Sarah hát với giọng nữ cao tuyệt vời nghe như không còn ai hát thánh thót hơn thế. Đến lễ bế mạc thấy ca sĩ nữ Trung Quốc hát tập thể giọng cao Opera cũng trên cả tuyệt vời chẳng thua gì Sarah! Chính thế mới càng khâm phục cách làm của anh Tàu . Nó hát được cao nhưng làm sao hay và đúng được như ca sĩ hát giọng mẹ đẻ thế là mời Sarah hát là tuyệt nhất (thử hỏi ca sĩ nào trên thế giới hát bằng tiếng Việt ta nghe là đúng giọng Việt? và ca sĩ Việt nào hát tiếng Anh mà người Anh họ nghe là đúng?

Học tập: Cảm phục thì rồi mà học tập là bắt chước cho nên đã biết thì cái gì tương tự theo cách đó luôn là hay nhất.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2681','g31bm8277eppgh0heg7b4fjhp0','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-22 03:06:20','/a88036/kham-phuc-amp-hoc-tap.html')