Cập nhật H199

Giữa tháng 7 vừa cập nhật các bệnh trong mục TIẾT NIỆU đã cho ra nay lại phải bỏ vào chuyên đề về Suy thận mãn - cũng là vì để cấu trúc chương mục cho hợp lý - không lẽ nêu các biến cố dễ phải xử trí cấp cứu cho Lọc máu mà lại không nêu vì sao và bệnh nào lại phải lọc máu... Hãy tải bản H199v.rar cập nhật tới 15/7 tại đây.