Khóa 5 thân yêu

Một bài thơ hay nêu danh các anh K5 - truyền thống thời xưa là vậy; đọc thơ ở đây
http://bantroi.blogspot.com/2008/06/kha-5-thn-yu-ca-ti.html
K 7 có thơ không nhỉ ?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2681','76c1m8rgfgcp2kkmv2co7fiss7','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-22 03:14:02','/a77576/khoa-5-than-yeu.html')