Khóa 5 thân yêu

Một bài thơ hay nêu danh các anh K5 - truyền thống thời xưa là vậy; đọc thơ ở đây
http://bantroi.blogspot.com/2008/06/kha-5-thn-yu-ca-ti.html
K 7 có thơ không nhỉ ?