BT MIỀN TRUNG ĐÃ HỌP MẶT 30/4

Dù có nhiều việc đột xuất ... nhưng với lòng quyết tâm còn cao hơn núi nên gần như toàn bộ AE BTMT đã họp mặt được vào chiều 30/4 như đã quyết. Ngoài các nội dung thường lệ năm nay còn thông báo để cập nhật danh sách của BT ở một số tỉnh thành khu vực MT - mời tải file.zip về để tham khảo & bổ xung.
  Xem thêm ảnh trong Albums

Bs Hoc

về blogspot

Hiện nay vào hệ thống blogspot rất tốt - có lẽ đã bớt chập chờn nhưng cứ phải từ từ vì nhà đài VNPT mà khen sớm dễ nhiễu lắm

bangoc199

từ ĐN

Các ngày gần đây vào uttroi ...thông suốt

Trần Kiến Quốc

Vào Blog

Chúng tội muốn biết anh em mịền Trung có vào được Bantroi Uttroi... không?