THÔNG BÁO TIN BUỒN

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
Cụ bà NGUYỄN THỊ KIM QUÁN
Đã từ trần hưởng dương 87 năm.
Cụ là mẹ đẻ anh THUẬN K3LƯU K5
Chương trình tang lễ
0h 30/4 phục tang - bắt đầu viếng
13h30 30/4 tập thể BT miền Trung tới viếng
13h 1/5 Lễ truy điệu
14h di quan đến Nghĩa trang Phan tộc Hòa Khánh Đà nẵng