"HÀNH TRÌNH TÌM BẠN"

Trên blog ÚT TRỖI bạn mình đã đăng chi tiết "Nhật ký hành trình" các BT minh trực tiếp đi tìm mộ đợt vừa qua; người thực - việc thực rất cảm động mình copy lại xếp theo thời gian nén trong file HANH TRINH TIM BAN.rar này - các bạn tải về giải nén để xem; hay dưới dạng như văn bản .doc ở đây HANH TRINH TIM BAN.doc cũng khá thuận tiện.
Rất cảm ơn hành động và tâm sự của các bạn đã  viết ra trong "Hành trình tìm bạn"