Nói về lỳ xì Tết

Nói về lỳ xì Tết
Bà nói
 đã Hưu trên 20 năm
 tuy lương hưu mới tăng
 cộng cho thuê nhà giá rẻ
 cũng chỉ đủ dưỡng già
 Tết lỳ xì cho trẻ 10 ngàn (ở mức 1).
Mẹ và chị nói
 làm Nhân viên nhà nước
 thưởng cũng chẳng nhiều
 Tết chỉ lỳ xì 15 ngàn (mức 1 5).
Ba nói
 làm ở Bệnh viện nhỏ
 ít thưởng chỉ mỗi lương
 Tết gắng lỳ xì 5 ngàn (mức 0 5).
Cậu út lớp 12 chỉ nhận lì xì
 nói sau sẽ làm lãnh đạo (mức nào ?) !!!