1 Phó thủ tướng & 10 Tướng lĩnh

Tin từ anh KQ: Tối nay qua thăm anh Bùi Vinh được biết nhiều tin mới. Xin vui mừng thông báo: Trong đợt phong quân hàm cấp tướng vừa qua lính Trỗi chúng ta có:
- Đại tá Vũ Nhật Minh (k2) Phó giám đốc Học viện KTQS được phong hàm Thiếu tướng.
- Đại tá Nguyễn Duy Anh (k5) Phó giám đốc Viện 108 được phong hàm Thiếu tướng.
- Đại tá Phùng Thế Quảng (k7) Cục trưởng Cục Kinh tế được phong hàm Thiếu tướng.
- Và Đại tá Nguyễn Phục Quốc (k4) Phó giám đốc Viện 175 TpHCM nhận quyết định Giám đốc từ 1/1/08.
Như vậy đến 1/1/08 trong số lính Trỗi có:
- 10 tướng: Nguyễn Chiến k1. Phạm Ngọc Nguyên Vũ Nhật Minh (k2) Nguyễn Minh Đức Bùi Quang Vinh (k3) Lê Văn Đạo Trần Quảng (k4) Nguyễn Quang Bắc Nguyễn Duy Anh (k5) Phùng Thế Quảng (k7).
Xin chúc mừng các anh các bạn đã được Đảng Nhà nước tín nhiệm phong hàm cấp tướng và giao nhiều trọng trách. Như vậy - đến nay BT đã có 1 Phó thủ tướng và 10 tướng lĩnh - Chúc các anh các bạn hòan thành vẻ vang nhiệm vụ được giao!  

btk7

còn 1 tướng nữa

Còn một tướng nữa ( tổng cục 2 ) là BTk8 - sao không tính nhỉ ?