Đã có thông tin về LS Dân

Tin từ anh K.Quốc K5:
"Đi xa về mở mail thì nhận được thư chị Trần Thị Đạt chị gái LS Trần Hữu Dân k7. Chiều nay theo số máy viết trong mail gọi thì gặp ngay. Vậy là Dân ở cùng số nhà 45 Quang Trung với Huỳnh Hồng Huỳnh Cúc.

Gặp chị Đạt mới hay: Trần Hữu Dân thuộc F304 hy sinh ngày 28/8/1972 gần Động Ông Gio. (Vậy là Dân cùng đơn vị với Đặng Bá Linh k6 và cả 2 bạn hy sinh gần nhau?). Đã nhiều lần gia đình cùng đồng đội vào Quảng Trị tìm mộ Dân mà không thấy. (Tới NTLS huyện Hải Lăng không có mộ đã tìm về Quân đoàn 2 chỉ biết thông tin: mộ phần do đơn vị bạn quy tập).
Chuyện liên lạc đựơc với Trừơng Trỗi cũng là tình cờ vì thầy Trần Quý Đạm (ĐT: 04-7531334) sinh hoạt cùng chi bộ với chị Đạt ở Xuân La q. Tây Hồ. Biết chị Đạt là chị gái LS Trần Hữu Dân thầy cho chị mượn cuốn SRTKL tập 2 rồi vô tình lên Google chị tìm ra blog của k7 và tìm ra email của tôi. Vậy là đã tìm được 1 trong 12 gia đình của 12 LS chúng ta còn mất tích. Các bạn k7 liên lạc với chị Đạt (0913225924) nhé!
Thực ra Ban Liên lạc rất đau đáu với việc chưa tìm ra mộ phần của 12 LS Trỗi. Năm rồi nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cùng đồng đội Tăng-Thiết giáp và Võ Quốc Tấn k3 mà chúng ta đã đưa đựoc LS Lê Minh Tân về với gia đình.
Vậy 12 LS còn lại thì sao? Chúng ta sẽ cố gắng làm cho gia đình của 12 bạn chúng ta dịu bớt đi nỗi đau đã kéo dài hơn 30 năm qua.

Để làm được việc lớn như thế hãy bắt đầu từ những việc nhỏ! Chắc chắn anh em sẽ ủng hộ?"