Videoclip Quelam

Nhân mua một tạp chí + CD kèm (hiện có một số tạp chí tin học vẫn làm vậy.
Về xem nào ngờ có một clip quảng cáo về Quế lâm - xem cũng hay hay chắc không thể bằng cảnh thực mà anh em ta vừa qua thăm.

Mời mọi người tải về thảm khảo xem xem chính xác XX%

quelam.wmv

Vinhnq

Cảm ơn

Cảm ơn BẠN TRỖI KHÓA 7 đã cung cấp Video Clip Quế lâm

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2681','4g8rhrd6valcut6ilph35p7br5','0','Guest','0','54.224.11.137','2018-08-21 07:20:41','/a40151/videoclip-quelam.html')