Videoclip Quelam

Nhân mua một tạp chí + CD kèm (hiện có một số tạp chí tin học vẫn làm vậy.
Về xem nào ngờ có một clip quảng cáo về Quế lâm - xem cũng hay hay chắc không thể bằng cảnh thực mà anh em ta vừa qua thăm.

Mời mọi người tải về thảm khảo xem xem chính xác XX%

quelam.wmv

Vinhnq

Cảm ơn

Cảm ơn BẠN TRỖI KHÓA 7 đã cung cấp Video Clip Quế lâm