Báo Hỷ - Hỷ Báo

Trưởng nữ nhà Hoàng Thành cưới 09/01/2011 hắn vừa thông báo cho BTMT thông qua tôi nè.
Cháu làm ngoài HN lấy chồng cũng HN cùng làm tại Nội Bài. Vây nên với ACE ở xa như ĐN-MT thì xin "báo hỷ" bác nào ra dự được thì "đại diện" cho tất cả anh chị em uống đến say sỉn như "điên dại" vì mừng với hắn ...
Xin thông báo - báo hỷ cho các ACE biết và chung vui với bạn.
"mõ MT"