Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin buồn bà Lê Thị Hảo (Mẹ bạn Khắc Việt K7) đã mất lúc 0 h 50 ngày 29/10/2010 tại Hà nội. Hưởng thọ 77 tuổi ! (Lễ viếng từ 7h00 sáng ngày 31/10/2010; Lễ truy điệu vào hồi 8h45 cùng ngày tại Nhà Tang lễ số 1 nhà Tang lễ Bệnh viện Bạch Mai. Điện táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Văn Điển Hà Nội)

Tập thể Bạn Trỗi K7 Xin chân thành chia buồn cùng Khắc Việt và Gia đình bạn.