Tin buồn

Tin từ Hệ thống - Mẹ anh Nguyễn Quang Dũng (K6) TGĐ Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã từ trần và tang lễ sẽ tổ chức tại NTL BQP.
Xin chân thành chia buồn cùng anh Dũng và Gia đình.

ACE biết rõ thời gian viếng chi tiết đề nghị đưa lên các trang BT để mọi người đến chia buồn cùng anh Dũng và Gia đình.
BTMT

BLL K6 thông báo: Tổ chức viếng mẹ bạn Quang Dũng ngày mai lúc 8h30 sáng thứ 6 ngày 3/9.