Tin buồn.

Được tin bác Trần Thị Thiện (thân mẫu của anh Dương Quang Phụng k2 + Dương Quang Thanh k7) mất vào hồi 10h15 sáng  ngày 30/8/2010 do tuổi cao sức yếu thọ 90 tuổi.
Xin chia buồn cùng anh Phụng bạn Thanh và gia đình.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2681','5gd63u0vuhimqvtlprl3nhnra3','0','Guest','0','54.224.11.137','2018-08-21 07:19:51','/a252438/tin-buon.html')