Tin buồn.

Được tin bác Trần Thị Thiện (thân mẫu của anh Dương Quang Phụng k2 + Dương Quang Thanh k7) mất vào hồi 10h15 sáng  ngày 30/8/2010 do tuổi cao sức yếu thọ 90 tuổi.
Xin chia buồn cùng anh Phụng bạn Thanh và gia đình.