Thông báo 13/8/07

Cuộc họp trù bị thành lập Hội TSQ VN

Ngày 8/8/2007 đại diện các thế hệ TSQ (từ kháng chiến chống Pháp chống Mỹ cho đến hiện nay) với sự có mặt của BLL TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã họp và thống nhất đệ trình lên Hội CCB VN xin phép thành lập Hội TSQ VN. Anh Vũ Mão TSQ VN 1950 sẽ làm việc với Bộ Nội vụ Bộ Quốc phòng (TCCT Cục Nhà trường...).
BLL lâm thời được thành lập với các thành phần:
- Các tỉnh phía bắc: Vũ Mão - Trưởng ban Bùi Vinh (NVT) - Phó ban Thái Chi (NVT) - Tổng thư kí Vũ Hồng Giang (TSQ VN) Bùi Quý Hợp (TSQ QK4). Đồng Kim Mình (TSQ VN-Hải Phòng) Hồ Tiến (TSQ Lục quân) 1(TSQ Liên Khu 5) 1 (TSQ QK1).
- Tại TPHCM 5 đ/c trong danh sách Ban liên lạc truyền thống các trường TSQ khu vực TPHCM (Thiếu tướng Cao Long Hỷ Nguyễn Sĩ Ẩn Phan Tiến Tài Nguyễn Việt Quân Trần Kiến Quốc). Anh Nguyễn Sĩ Ẩn là Phó ban phụ trách phía nam.

Nhiều công việc phải tiến hành từ nay tới 10/11/2008 - kỷ niệm 60 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp kí quyết định thống nhất các trường TSQ trong phạm vi cả nước và ra mắt Hội TSQ VN.

from blog Trường VHQĐ NVT : http://vhqdnvt.blogspot.com/

không quan trọng

góp ý chung

gần đây ti dọc blog K7 . thấy quá èo uột.
Lại thấy các góp ý của mìnmh không được ai quan tâm.
Ngoài ra khi đọc trên blog này tôi nhiều điểu không đúng nên có thông báon vói vài anh em trong K. thì nhận được nhận xét là "áp đặt ý kiến v.v...
Khi tôi phát biểu trên thi tôi nghĩ . đừng nên quá chú trọng đến chử "tôi" vì nếu không những người không gian mạng (KGM) này đều chỉ là những cái loa vô diện mạo.
Do vậy tôi trình bày ý kiến của tôi như sau: trên KHM này không hề có chuyện áp đặt tư tưởng quan điểm ý kiến... mà chỉ có một điều là hãy thuyết phục bằng chứng cứ lập luận của mình.

Ký tên:
Không quan trọng

Trần Kiến Quốc

Về cuốn sách "Chuyện Tướng Độ"

Vào mục Văn hóa của "TienphongOnline" sẽ có bài giới thiệu về cuốn "Chuyện Tướng Độ" do NXBQĐ vừa phát hành nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của Trung tướng Trần Độ.

Trần Kiến Quốc

Về cuốn sách "Chuyện Tướng Độ"

Vào mục Văn hóa của "TienphongOnline" sẽ có bài giới thiệu về cuốn "Chuyện Tướng Độ" do NXBQĐ vừa phát hành nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của Trung tướng Trần Độ.

Trần Kiến Quốc

NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Mời các bạn k7 vào web:
http://www.nhantimdongdoi.org/
Có thông tin về LS Y Hòa và Bùi Thọ Tuyến.
BLL