BTMT họp kỷ niệm 15-20/10 và đón Thầy rẽ thăm

 
BTMT họp mặt nhân 3 sự kiện - kỷ niệm 15/10 chào mừng 20/10 và đón các Thầy rẽ qua thăm nhân đó báo cáo về Họp mặt TSQ Toàn quốc và chuyến cứu trợ vừa qua...

 
Thầy Bân thầy Trực tới dự chung vui vài ngày tới các Thầy ở NK Cục KT và đi thăm quan các nơi với BTMT.

 
Tên và húy: Dũng mốc và Chiến chốp .
Hai anh K7 này có duyên kỳ ngộ vì chính họ đặt tên húy cho nhau!
Nhân cuộc họp này họ đã khai báo như sau:
- Dũng là HSMN vượt TS ra sau ban đầu goi là Dũng si (vì nghe đồn diệt được vài Mỹ Ngụy) về sau thấy nấm ăn ghê quá nên Chiến đặt luôn húy là mốc - nghe nổ hơn ?
- Còn Chiến ngày đó chưa tóc gió thôi bay nhưng cắt tóc nhìn trông cũng chỉ còn có chóp - Dũng đặt luôn húy nhưng tiếng Quảng nói thành ra chốp - vậy cũng bắt thành húy cả đời luôn.
Nhân cuộc họp này hai anh tự khai thành khẩn nên đăng lên để ACE nhận diện. Hiện Dũng GĐ Nhựa ĐN Chiến GĐ VDB QN.

Сialis

Hi there, its good piece of writing on the topic of media print, we all know media is a enormous source of data.

Hi there, its good piece of writing on the topic of media print, we all know media is a enormous source of data.