Phóng sự ảnh 15/10

 
Trương biểu ngữ


 
Giở capo

 
Cong lưng đẩy (lưu ý xe mua lại cũ nếu "chậm rửa" dễ bị trục trặc máy điện...)


 
Nhẩy qua xe CGGT (cử đến cứu trợ - chở đoàn...)

 
Chuyển xe của VDB (Ngân hàng Phát triển / TGĐ Dũng K6 GĐ QN Chiến K7...)

 
Hai khuôn mặt K7

 
Chợ Tam Quang/Kỳ Hà

 
Giấy mời "đặc trưng"

 
Xe chở gạo đã kề bên

 
Bà con tập trung

 
A Lưu K5 đang trực tiếp tác nghiệp

 
Trẻ nhỏ chở gạo về nhà

 
Rồi lại qua phà

 
Đến xã đảo Tam Hải


Bà con đã chờ ở UBND

 
Tổ chức phát rất khoa học (Từng 5 người xuống nhận)

 
Logo ?

 
Vất vả mà Hồ hởi ?

 
Vẹo cả người mà vẫn phấn khởi ?

 
Sắp hết gạo rồi...