Thông báo

Theo dự kiến - 15/10 BTMT sẽ đại diện cho BTK4 và các K chuyển quà tình nghĩa cứu trợ bão lụt do các ACE BT đã quyên góp tới tận tay bà con ở miền trung vừa bị thiên tai - địa điểm chính là Núi Thành / nơi tâm bão số 9 đi qua.
BLL BTMT (BanTroiMienTrung)