Một thoáng Thủ đô

Vừa ra Hà nội dự Hội nghị kịp ra Cột cờ "Thủ đô" của BT? chụp được một vài ảnh đưa lên cho ACE nhìn ngắm mà khâm phục cánh ta >50 cả mà còn dẻo dai cả trên sân bóng lẫn trên bàn tiệc.
                  K7
             
                     K5

                        K6


         Đại sảng khoái

(Bạn Phong thông báo Email - sẽ gửi password để viết bài cho trang này;Usename : bantroikhoa7; Password: *******)

Bạn đọc

Bán thịt

Chời! ảnh 2 4: Các bác đang rao bán thịt đấy à?

đk6

Các bác ở thủ đô gần TW nên văn hóa cao. Thích lý luận ưa thê thao vui vẻ bạn bè ...Ụ 50-60 mà trông còn ngon phết. Nhưng sao thể thao xong các bác uống bia và hút thuốc dữ thế có bác lại uống bằng cả ca nhựa nữa chứ. Sướng thật.