HỘI TRỖI K4

HỘI TRỖI K4 Tổ chức họp mặt 40 năm cả Bắc-Trung-Nam vào 27 và 28/6/2009 tại Nhà khách Cục Kỹ thuật QK5 - 120 đường Nguyễn Văn Thoại Mỹ Khê ĐN. Ban tổ chức kính mời toàn bộ anh em Hội Trỗi ở Huế-Đà nẵng-Quảng nam-Quảng ngãi đến dự gặp mặt vào lúc từ 17h00-20h00 tối thứ 7 ngày 27/6 và Liên hoan chia tay lúc 18h00-20h00 tối CN 28/6/2009. Trang phục mặc Giản dị và Lịch sự. Trưởng BLL HTMT ẤN (K2)

lecong

Gửi Hội Trỗi

Có những phút làm nên lịch sữ
có cái chết hóa thành bất tử...
Đó là những vần thơ Tố Hữu cá ngợi anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. chúc mừng Hội Trỗi có ngày họp mặt trang nghiêm và hoành tráng.