Zen là một trường

Zen là một trường học của Phật giáo gọi tắt trong Tiếng Trung Quốc như là Chán chính nó xuất phát từ tiếng Phạn trong đó có nghĩa là "thiền"... Mời các bác truy cập từ đây http://en.wikipedia.org/wiki/Zen

Nay được vợ chồng bác Hải Phượng (gọi tắt HP cho nó tin học) đặt làm tên cho quán cafe wifi mới khai trương gọi trại thành Gen hay hơn tiếng Phạn chứ ?