HIỆP SĨ THÔNG TIN

Hiệp sĩ: "Người có sức mạnh và lòng hào hiệp (tinh thần cao thượng vì mọi người không tính toán thiệt hơn) hay bênh vực kẻ yếu cứu giúp người gặp nạn trong xã hội cũ. (nhân vật lý tưởng)".

Vậy thì nhiều anh cực giỏi công nghệ thông tin-cũng chưa phải là Hiệp sĩ. Điểm lại tinh thần hào hiệp đã thể hiện bằng hành động và qua các website của BT mừng vì BT chúng ta rất nhiều ACE có "sức mạnh-hào hiệp-bênh yếu-giúp nạn".

Theo tôi nổi trổi nhất cần nêu để tôn vinh để luôn có định hướng tốt để tiếp tục duy trì phong thái của BT chúng ta... nếu cứ mỗi K "bật" một anh - xin đề xuất "biểu dương dưới cờ" các bác : AMk3 Thành K4 Quốc K5; Việt K7; Vinh K8.

Xin chúc các các anh sức khỏe và luôn là Hiệp sĩ trong lòng BT chúng ta.