Xin chia buồn (3)

Cụ thân sinh bạn Lập K7 đã mất thứ 5 ngày 12/2

(Lập hiện đang công tác ở BV198/Bộ CA)

Xin chia buồn với bạn Lập và giai quyến

Xin lỗi vì không kịp nắm bắt để kịp thông tin

Nưng thà trễ còn hơn không mong AE thông cảm.

Bùi Quyết Thắng ( Búi Tó )

Xin chia buồn (4)

Xin chia buồn với Lập và gia đình vì hôm nay mới biết.
Thắng " Búi tó "