Xin chia buồn (2)

Cụ thân sinh ra bạn Ngô Anh Vinh b5 k8 trường NVT - Bác Ngô Xuân Hàm sinh 1915 mới mất ngày 2 tết thọ 94 tuổi.
Lễ tang tổ chức ngày 31 tháng 1 năm 2009 (thứ 7)
Tại Nhà tang lễ 5 Trần Thánh Tông Hà Nội (bv 108).
Lễ viếng từ 11 giờ đến 12 giờ 30.
Lễ an táng: Nghĩa trang Thanh Tước.
Các bạn trường Trỗi đến viếng lúc 11g30.