Xin chia buồn (1)

Bác Hoàng Quốc Thịnh nguyên Bộ trưởng Bộ Nội thương vừa từ trần thọ 93 tuổi
(Bác là phụ huynh bạn Hoàng Mạnh Chiến k5 Hoàng Mạnh Cường k4 Hoàng Mạnh Thắng k7).
Tang lễ tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng Viện 108 từ 7.30-11.00 ngày 4/2/2009 (mùng 10 tết).
Đòan các bạn Trỗi vào viếng lúc 10.00.
Xin chia buồn cùng các bạn và gia đình!
(Các bạn có thể gọi cho: Mạnh Chiến 0918763416 Mạnh Thắng 0986675318).
Mạnh Thắng báo lại ; lễ viếng bắt đầu từ 7g30 đến 12g là lễ truy điệu. vậy xin thông báo lại các bạn K7 đến viếng lúc 11 g và sau đó dự lễ truy điệu lúc 12 g.
BLL K7