DẬY SỚM - THỂ DỤC SÁNG (K6)

Bài viết đầy kỷ niệm rất hay - Đã là dân trường Trỗi - khi đọc bài này chắc chắn ai cũng nhớ tới tuổi thơ đặc biệt của chúng mình - mời xem theo đường dẫn này